DYSKUSJA: „Trzy dekady III RP – dobry czy zły czas dla dolnośląskich zabytków?”

5 października, sobota

godz. 15:00-17:00

Recepcja

Dolny Śląsk to region wyjątkowo bogaty w zabytki, którego specjalnością na skalę europejską są rezydencje – zamki, dwory i pałace. W 1945 roku „otrzymaliśmy” ich blisko tysiąc, w bardzo różnym stanie zachowania. Jak potoczyły się dalsze losy takiej wielkiej masy cennych obiektów, którym wojna i zmiana granic przerwała ich dotychczasowe funkcje? Czy dla tych zabytków łaskawszy był okres PRL (kiedy często pełniły rolę PGRów, szkół czy sanatoriów zakładowych) czy też czas III RP (kiedy często trafiały w prywatne ręce z planami ich przekształcenia w luksusowe hotele i centra konferencyjne)? Ile obiektów ocalało do dziś – i ile ma jeszcze szanse?

Na te i inne pytania odpowiemy w dyskusji z badaczami, konserwatorami i właścicielami zabytków. Przeanalizujemy różnorodne losy dolnośląskich rezydencji i zastanowimy się jaki dalszy los może czekać to trudne, ale wspaniałe dziedzictwo.

Rafał Eysymontt – polski historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, popularyzator wiedzy o urbanistyce i architekturze Dolnego Śląska. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii urbanistyki, rewaloryzacji miast i architektury średniowiecznej. Jest autorem licznych publikacji popularno-naukowych o zabytkach Wrocławia i Dolnego Śląska, przewodników turystycznych, opisów w albumach fotograficznych, wytycznych konserwatorskich i studiów historyczno-urbanistycznych.

Marek Haisig – prezes zarządu Fundacji Pałac Gorzanów, kulturoznawca, wrocławianin, biznesmen.

Krzysztof Kurek – kierownik Delegatury w Jeleniej Górze w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

Marek Sztark – niezależny menedżer kultury i animator rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2007 i 2018, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Był odpowiedzialny za Dolny Śląsk w projekcie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Autor publikacji “Ratownicy. Niepubliczne strategie ratowania zabytków Dolnego Śląska”.

moderacja: Marek Karabon – ekonomista, aktywista, przewodnik miejski, wiceprezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, gdzie zajmuje się głównie tematami związanymi z tożsamością miasta i ochroną zabytków.