WYKŁAD: „Erich Mendelsohn w Breslau”

5 października, sobota

ok godz. 18:15

KNH (po filmie „Wizje Ericha Mendelsohna”)

Zrealizowana w rekordowo krótkim czasie przebudowa domu towarowego Rudolfa Petersdorffa według projektu Ericha Mendelsohna wprowadziła w architektoniczny i kulturowy pejzaż miasta nową artystyczną i użytkową jakość. W swych projektach domów towarowych Mendelsohn radykalnie zrywał więzi z niemiecką tradycją kształtowania obiektów handlowych. W dużej mierze za jego przyczyną w drugiej połowie lat 20. XX w. w miejsce dawnych wytwornych i dekoracyjnych salonów konfekcyjnych pojawiły się budynki, których architektura podporządkowana była wyłącznie potrzebom funkcjonalnym. Owocem tych przemian były purystyczne i utylitarne przestrzenie handlowe odpowiadające nowym warunkom politycznym i ekonomicznym młodej Republiki Weimarskiej. W trakcie wykładu Tomasza Mikołajczaka dowiemy się więcej o kulisach wrocławskiego projektu architekta oraz poznamy specyfikę architektury obiektów handlowych Breslau XX wieku. 

Tomasz Mikołajczak – historyk sztuki, adiunkt na Wydziale Malarstwa i Rzeźby oraz Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zajmuje się historią architektury wnętrz i wzornictwa, a także zagadnieniami dziedzictwa kulturowego obszaru Dolnego Śląska.